Katalog 351(3), 412(2)
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Obervolta - 2x5 Fr. Haartracht u.a., Lupo-Brief Ougadougou - Frankfurt a.M. 1975
Katalog 351(3), 412(2)
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Katalog 551, u.a.
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Obervolta - 35 F. 200 J. USA u.a. Zuleitungspost Lupo-Einschreiben Ouagadougou
Katalog 551, u.a.
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Katalog 639
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Katalog 709
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Haute-Volta - 90 F Lilienthal Zuleitungspost LH-Erstflug Tunis Frankfurt 1979
Katalog 709
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Katalog 750
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Katalog 751
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Katalog 806, 807
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original
Obervolta - 100+75 Fr CEDEAO ECOWAS Etappenpost LH 1st-Flug Dakar Sao Paulo 1981
Katalog 806, 807
Erhaltung Bedarfsbrief
Prüfung original