Katalog 254/65 (4)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Berlin - Neu-Berlin, Satz 4x kompl. m. versch. Farbrändern, gestempelt RR!
Katalog 254/65 (4)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 266/69
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Berlin - Wohlfahrt 1965 Aschenputtel 4 Sätze Bogenrand Farbstreifen gestpl.
Katalog 266/69
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 321(6)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Berlin - 20 Pfg. Dt. Turnfest, 6 Randstücke m. Farbrändern, gestpl.
Katalog 321(6)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 322/25(6)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Berlin - Wohlfahrt 1968 Puppen, 6 Oberrand-Sätze m. Farbstreifen/Zudruck gestpl.
Katalog 322/25(6)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 402/11, 453
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Berlin - Unfallverhütung Freimarken Viererblocksatz 402/11+453 postfrisch/MNH
Katalog 402/11, 453
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 468/71
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Berlin - Jugend 1974, 4x Satz als Bogenecke, postfrisch
Katalog 468/71
Erhaltung postfrisch
Prüfung original